Działka na sprzedaż - Mierzęcin

nr oferty: 359163
Cena: 1 500 000
rata już od 6 324
Powierzchnia działki (m2):
50035 m2

Mierzęcin, - działka na sprzedaż inwestycyjna
Mierzęcin 5 ha pod stację paliw, motel przy trasie

Działka o pow. 5 hektary położona przy trasie E-22 Dobiegniew - Gdańsk kilka kilometrów za Dobiegniewem. Przeznaczona dla obsługi transportu publicznego i turystyki motorowej w zakresie podróżnych i pojazdów. Podstawowe przeznaczenie terenu dla obsługi transportu publicznego w tym turystyki motorowej w zakresie:
- stacji paliw ze sklepem, barem szybkiej obsługi i motelem z towarzyszącymi urządzeniami dla obsługi pojazdów i zielenią urządzoną,
- parkingami dla samochodów,
Wielkości graniczne programu zagospodarowania:
- powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%,
- parkingi dla samochodów ciężarowych i autokarów do 35 stanowisk, a dla samochodów osobowych do 60 stanowisk,
- podziemne zbiorniki paliw o sumarycznej objętości do 100 m3 i nadziemny zbiornik zaopatrzenia w gaz do objętości 10 m3.
Nieprzekraczalne linie zabudowy - 25,0 m od jezdni drogi krajowej nr 22 znajdującej się poza granicami zmiany planu, przyległych terenów rolnych 10,0 m.
W terenie zespołu obsługi pojazdów:
- utrzymuje się trasę istniejącego światłowodu,
- linia napowietrzna 15 kV do wymiany na kablówkę doziemną,
- lokalizacja: parkingów krótkiego i dłuższego pobytu dla samochodów ciężarowych, autobusów i samochodów osobowych, dystrybutorów paliw pod zadaszeniami, myjni automatycznych i ręcznych dla ww. pojazdów, punktu zlewnego dla odbioru ścieków sanitarnych z autokarów, doczep i samochodów turystycznych, dojazdów do budynku oraz urządzeń infrastruktury technicznej w tym przepompowni ścieków sanitarnych,
- w zespole parkingów dłuższego pobytu dla samochodów ciężarowych możliwa jest lokalizacja dodatkowego budynku z pomieszczeniami sanitarnymi i dozoru również dla obsługi campingu,
- budynek ww. zespołu do dwóch kondygnacji, w tym wysoki dach o nachyleniu połaci 35 - 45 stopni z towarzyszącą zielenią,
- stanowiska dla krótkiego pobytu autobusów oraz samochodów osobowych lokalizowane w sąsiedztwie głównego budynku.
W terenie obsługi podróżnych:
- budynek z pomieszczeniami stacji paliw, barem szybkiej obsługi, sklepem i motelem,
- ww. budynek o rozczłonkowanym rzucie, dwukondygnacyjny, w tym wysoki dach symetryczny, wielopołaciowy, w tym wysoki dach symetryczny, wielopołaciowy o kącie połaci 35 do 45 stopni,
- możliwe jest użytkowanie części parkingów dla samochódów osobowych w przyziemiu motelu,
- miejsca gastronomiczne sezonowe nna trasie ziemnym przy nieużytku rekultywowanym na zbiornik wodny,
- zieleń izolacyjna i przesłaniająca krzaczasta, pozostały teren zagospodarowany zielenią urządzoną z obiektami małej architektury oraz urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi w tym boiskami do gier małych.
Możliwość kupna mniejszego areału.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację.

Cena cena w innych walutach
1 500 000 PLN
Cena za m2
30 PLN
Powierzchnia działki
50 035 m2
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
INWESTYCYJNA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Energia elektryczna
Podłączony wodociąg
Podłączona kanalizacja
WIĘCEJ O TEJ OFERCIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi informacji w zakresie złożonego zapytania o ofertę. Szczegółowe dane na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt