Działka na sprzedaż - Pobierowo

nr oferty: 369275
Cena: 499 000
rata już od 2 104
działka-Pobierowo-Bonus-Nieruchomości-1
działka-Pobierowo-Bonus-Nieruchomości-2
działka-Pobierowo-Bonus-Nieruchomości-3
działka-Pobierowo-Bonus-Nieruchomości-4
działka-Pobierowo-Bonus-Nieruchomości-5
Powierzchnia działki (m2):
5939 m2

Pobierowo, - działka na sprzedaż usługowa
Pobierowo! Działka przy trasie Łukęcin- Rewal.

Atrakcyjna działka w super cenie, położona w Pobierowie przy drodze wojewódzkiej nr 102 Łukęcin- Rewal. Nieruchomość zadrzewiona. Na działce prąd, kanalizacja w drodze.


Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu:
3. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,38 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U
31) Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej
32) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
3a) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki,
3b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki,
3c) wysokość zabudowy do kalenicy lub najwyżej położonej powierzchni przekrycia dachowego - maks. 10,0m,
3d) wysokość zabudowy do okapu (dachy pochyłe) - maks. 8,0m,
3e) geometria dachów - dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy jednospadowe, dachy płaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym kolebkowe,
3f) kąt nachylenia głównych połaci dachowych - maks. 45°,
3g) dopuszcza się lokalizację 1 lokalu mieszkalnego, towarzyszącego głównej funkcji terenu, o powierzchni maks. 100,0m²;
33) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi;
34) Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
3a) dojazd - z dróg przylegających do terenu, dopuszcza się dojazd z drogi 3KDw przez teren 2ZP;
3b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodniez ustaleniami § 11;
35) Ochrona środowiska, przyrody: obowiązują ustalenia § 5;
36) Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości: 30%

2. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,11 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP
1) Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urządzonej
2) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące - obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu,
d) przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejący ciek wodny, na którym dopuszcza się realizację kładek i urządzeń hydrotechnicznych zabezpieczających brzegi,
e) należy umocnić i zabezpieczyć skarpy nie naruszając naturalnych warunków środowiskowych,
f) należy zabezpieczyć ciek wodny przed niekontrolowanym napływem zanieczyszczonych wód z terenów sąsiednich;
3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi;
4) Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) dojazd - z dróg przylegających do terenu,
b) należy zapewnić przejazd do terenu 3U,
c) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
5) Ochrona środowiska, przyrody obowiązują ustalenia § 5;
6) Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości: 1%

4. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,18 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 4ZP
1) Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urządzonej
2) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące - obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu;
3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: należy wydzielić działkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgraniczającymi;
4) Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) dojazd - z dróg przylegających do terenu,
b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
5) Ochrona środowiska, przyrody obowiązują ustalenia § 5;
6) Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości: 1%

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Cena cena w innych walutach
499 000 PLN
Cena za m2
84 PLN
Powierzchnia działki
5 939 m2
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
USŁUGOWA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Rodzaj nawierzchni
ASFALTOWA / KOSTKA
Energia elektryczna
Podłączona kanalizacja
WIĘCEJ O TEJ OFERCIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi informacji w zakresie złożonego zapytania o ofertę. Szczegółowe dane na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt