wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 2 806 000
13806 m2
Obiekt magazynowy na działce o powierzchni 13806 m2. LOKALIZACJA Obiekt znajduje się w odległości 3,2 km od zjazdu na drogę ekspresową S3. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze produkcyjnym oraz magazynowo-składowym, a także tereny niezabudowane. Działka posiada regularny kształt i jest uzbrojona w podstawowe elementy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej - do zbiornika bezodpływowego, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa). Część niezabudowana przedmiotowej nieruchomości zagospodarowana została na plac utwardzony płytami drogowymi, drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe. Częściowo, teren stanowi nieutwardzony grunt porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Wjazd na nieruchomość odbywa się od strony północnej. Działka jest ogrodzona siatką stalową zawieszoną na słupkach stalowych osadzonych na podmurówce. Zabudowa na działce: - budynek garażowy (magazyn suchy) o powierzchni użytkowej 157,0 m2, - budynek garażowy (magazyn zerowy) o powierzchni użytkowej 49,3 m2, - budynek chłodni o powierzchni użytkowej 538,0 m2, - budynek biurowy o powierzchni użytkowej 292,0 m2, - wiata o powierzchni użytkowej 92,6 m2, - wiata o powierzchni użytkowej 263,5 m2, - wiata o powierzchni użytkowej 203,9 m2, - wiata o powierzchni użytkowej 29,2 m2. Budynek biurowy: Budynek o dwóch kondygnacjach, z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 292,0 m2. Budowany w technologii tradycyjnej murowanej. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 292,0 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: tradycyjna murowana, - konstrukcja dachu: drewniana, - pokrycie dachu: dachówka, - elewacja: tynk cienkowarstwowy na warstwie styropianu, - stolarka okienna: PCV, - stolarka drzwiowa wew.: drewniana, - schody wew.: stalowe spiralne, - okrycia ścienne - pom. biurowe: gładź gipsowa malowana farbą emulsyjną, - okrycia ścienne - pom. sanitarne: glazura, - okrycia podłóg - pom. biurowe: panele podłogowe, - okrycia podłóg - pom. sanitarne: terakota. Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna, - instalacja wodociągowa,, - instalacja gazowa, - instalacja centralnego ogrzewania, (grzejniki płytowe, kocioł gazowy) - instalacja kanalizacji sanitarnej, Budynek chłodni: Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 538,0 m2. Zlokalizowane są w nim komory chłodnicze wraz z powierzchnią manewrową, a także zaplecze biurowo-socjalne o niewielkiej powierzchni. Pierwotnie budynek pełnił funkcję obiektu gospodarczego. Adaptacji budynku dokonano poprzez wbudowanie we wnętrze obiektu komory chłodniczej z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym oraz wykonanie zabezpieczające zadaszenie o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową ocynkowaną. W budynku istnieje możliwość składowania 412 palet. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 538,0 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: tradycyjna murowana, - posadzki: betonowe, Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna, - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja chłodniczej. Garaż - magazyn: Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 157,0 m2. Obiekt pobudowany został w konstrukcji mieszanej i został zmodernizowany - usunięto ścianki działowe i w efekcie uzyskano jedno pomieszczenie. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 157,0 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: mieszana: słupy i podciągi - żelbetowe, ściany zewnętrzne - murowane, - konstrukcja dachu: płyty panwiowe, - pokrycie dachu: papa, - posadzki: betonowe, - tynki: cementowo-wapienne, Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna, - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. Garaż - chłodnia: Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 49,30 m2. Obiekt pobudowany został w konstrukcji tradycyjnej murowanej i uległ modernizacji - usunięto ścianki działowe i w efekcie uzyskano jedno pomieszczenie. Wnętrze budynku wyłożono styropianem i warstwą ochronną z płyt OSB. Dzięki temu, zaadaptowany został na pomieszczenie chodni `zerowej`. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 49,3 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: tradycyjna murowana, - konstrukcja dachu: płyty żelbetowe, - pokrycie dachu: papa, - posadzki: betonowe. Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna, - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja chłodnicza. Wiata przy chłodni: Wiata pobudowana została w konstrukcji stalowej, dobudowana jest do budynku chłodni i ma powierzchnię użytkową 92,6 m2. Nie jest ocieplona. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 92,6 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: stalowa, - pokrycie dachu i ścian: blacha trapezowa powlekana, - posadzki: betonowa. Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna. Wiata nad kontenerem chłodniczym: Wiata pobudowana została w konstrukcji stalowej i stanowi zadaszenie nad kontenerem chłodniczym. Jest nieocieplona i ma powierzchnię użytkową 263,5 m2. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 263,5 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: stalowa, - pokrycie dachu i jednej ściany: blacha trapezowa ocynkowana, - posadzki: gruntowa. Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna, Wiata między garażami: Wiata pobudowana została w konstrukcji stalowej, jest nieocieplona i ma powierzchnię użytkową 203,9 m2. Zlokalizowana jest pomiędzy garażem - chłodnią i garażem -magazynem. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 203,9 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: stalowa, - pokrycie dachu: blacha trapezowa, - pokrycie ścian: nieosłonięte, - posadzki: kostka betonowa. Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna, Obudowana wiata przy kontenerze: Wiata pobudowana została w konstrukcji stalowej i stanowi zadaszenie nad wejściem do wiaty nad kontenerem chłodniczym. Jest nieocieplona i ma powierzchnię użytkową ok. 29,2 m2. Opis techniczny i standard wykończenia budynku Parametry: Powierzchnia użytkowa: 29,2 m2, Opis konstrukcji budynku i podstawowych elementów wykończeniowych: - konstrukcja: stalowa, - pokrycie dachu i ścian: blacha trapezowa powlekana, - posadzki: betonowa. Wyposażenie budynku: Obiekt uzbrojony jest w elementy infrastruktury technicznej: - instalacja elektryczna. Uwarunkowania przestrzenne Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Podana cena zawiera podatek VAT.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 4 799 000
5156 m2
5156 m2
40
1
Komercyjny obiekt na sprzedaż w prawobrzeżnej dzielnicy miasta Dąbie. Całość obiektu to dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 5156 m2 - jedna z nich zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej ok. 2000m2. Budynek biurowy w chwili obecnej wykorzytywany przez kilka firm będących najemcami powierzchni. Składa się z dwóch kondygnacji: piętro i parter po ok 1000m2 powierzchni użytkowej każda. W budynku istnieją przyłacza mediów: woda, prąd kanalizacja. Pomieszczenia częściowo są klimatyzowane. Wszystkie pomieszczenia okablowane siecią tele-informatyczną, sieć elektryczna dostosowana do zapotrzebowania na energię elektryczną do całości odbiorców, zabezpieczona częściowo przed spadkami napięcia i przepięciami. Każda kondygnacja posiada wydzielone zaplecze socjalne i sanitarne zapewniające swobodne korzystanie z niego przez użytkownikó biur. Częć obiektu będąca gruntem przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - wydane warunki zabudowy (na chwilę obecną brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Warunki zabudowy przedstawiają się następująco: 1. funkcja zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 2. wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 25% 3. powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu inwestycyjnego 4. szerokość elewacji frontowej: 31-46m 5. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (spodu okapu): 6,7-7,3m 6. geometria dachu: - dach stromy, minimum dwuspadowy o kącie nachylenia głównej połaci 30-45 stopni - kierunek głównej kalenicy - równolegle do osi ul. Szybowcowej - wysokość górnej krawędzi głównej kalenicy: 11-13,5m 7. zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej 8. sposób od[prowadzenia ścików: zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci 9. zaopatrzenie w energię elektryczną: zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza określonymi przez zarządcę sieci 10. sposób zaopatrzenia w gaz: zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza określonymi przez zarządcę sieci 11. wymagana ilość miejsc parkingowych: nie mniej niż 1mp/lokal mieszkalny Właścicciel w chwili obecnej posiada koncepcję inwestycji, w/g której przewidziana jest budowa budynku czterokondygnacyjnego o następujących parametrach: 1. powierzchnia użytkowa mieszkań : - Wariant nr I ok.2300 m2 + 29-30 garaży w przyziemiu - Wariant nr II ok. 2700 m2 bez garaży w przyziemiu 2. Wielkość planowanej zabudowy (w obrysie budynku) - ok 1400m2 3. wymiary planowanego budynku: - szerokość skrzydła bocznego 32-35 m - wielkość skrzydła bocznego 20m - długość tylnej elewacji 48 m - szerokość elewacji frontowej (łączna kolejnych fragmentów budynku) - do 55m - górna krawędź elewacji frontowej - do 10m - górna wysokość kalenicy od poziomu terenu - do 17m Działka zlokaliwana w rozwijającej się pod wzgledm zabudowy wielorodzinnej części dzielnicy. Polecam ze względu na lokalizację i możliwość przejęcia istniejących ustaleń dotyczących zabudowy terenu. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 1 590 000
510 m2
3587 m2
8
Nieruchomość usługowa o powierzchni działki 3587m2 zabudowana budynkiem warsztatu i magazynowym o powierzchni zabudowy 510m2. Całość obiektu składa się z trzech działek gruntu o powierzchniach 2437m2, 1100m2 oraz 50m2. Działka o powierzchni 1100m2 jest odrębną własnością, pozostałe dwie działki w użytkowaniu wieczystym do 2091 roku. W skład nieruchomości wchodzą oprócz działek: 1) budynek biurowo - magazynowy (z pomieszczeniem umożliwiającym założenie sklepu) o powierzchni ok. 161m2, 2) warsztat samochodowy (z możliwością prowadzenia naprawy pojazdów ciężarowych) o łącznej powierzchni ok. 442m2 z przynależnymi do warsztatu dwoma placami: przed warsztatem - powierzchnia ok. 150m2 i za warsztatem ok. 165m2, 3) na działce 2437m2 znajduje się utwardzony, ogrodzony i oświetlony plac manewrowy z rozsuwaną bramą o powierzchni całkowitej ok. 2400m2 z wydzielonymi w obrębie placu boksami o betonowych ścianach o pojemności ok. 100m3 każdy na np. sypkie materiały budowlane oraz przyczepą campingową dla stróża (ochrony). Zarówno budynek biurowo - handlowy jak i warsztat samochodowy posiadają zaplecze sanitarno - socjalne (WC, natryski). Na placu manewrowym dodatkowy kanał do obsługi pojazdów. Część handlowo - magazynowa pozostaje wyposażona w regały magazynowe. Całość budynków podłączona do indywidualnej sieci ciepłowniczej i ogrzewana dwoma piecami: 2 - obiegowym gazowym i olejowym (ciepła woda z elektrycznego pieca przepływowego), wyposażona w instalacje wodno - kanalizacyjną. Budynki w całości pobudowane w 2000r. z cegły, pokryte blachą. Do obiektu prowadzi droga asfaltowa. Istnieje możliwość pozostawienia wyposażenia należącego do właściciela w cenie obiektu (po uzgodnieniu między stronami transakcji) W chili obecnej obiekt wynajmowany - w przypadku zakupu istnieje możliwość dokonania cesji umowy najmu na nowego właściciela. Polecam szczególnie ze względu na możliwości rozbudowy, przebudowy bądź adaptacji obiektu na własne potrzeby. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 1 470 000
476 m2
626 m2
12
Ofertę stanowi lokal komercyjny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym, w technologii tradycyjnej, rok budowy 2006. Pierwszy właściciel - inwestor, pełna dokumentacja budowlana oraz fotograficzna obiektu z poszczególnych etapów jego budowy. Powierzchnia działki: 626 m2 (1/2 - własność, 1/2 - użytkowanie wieczyste) Powierzchnia zabudowy: 275,8 m2 Powierzchnia użytkowa budynku: 476,00 m2 Plac utwardzony ogrodzony (częściowo zadaszony): 288,45 m2 Parking przed wejściem do budynku: 61,75 m2 Kubatura budynku: 2067 m Parter: Warsztat ślusarski 90,43 m2 Warsztat elektryczny 81,40 m2 Magazyn 44,95 m2 Archiwum Piętro: Warsztat elektryczny 81,4 m2 Pokoje biurowe: 30,13 m2, 26,17 m2,16,38 m2 Sekretariat: 18,84 m2 2 x WC, Natrysk, Szatnia pracownicza, Pomieszczenie socjalne, Pomieszczenie IT Instalacje: Internet (dostęp radiowy), woda ciepła (podgrzewacze elektryczne) i zimna, kanalizacja sanitarna włączona do sieci kanalizacji, grzewcza c.o. z sieci miejskiej SEC (własny węzeł cieplny), elektryczna 230V i 400V, odgromowa, telefoniczna i komputerowa, alarmowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (warsztat ślusarski). Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV, 3 bramy segmentowe. Nieruchomość doskonale zlokalizowana pomiędzy obiema częściami Szczecina i dogodnie skomunikowana z ul. Gdańską. W cenie nieruchomości całe wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach: - warsztatowych - maszyny, stoły warsztatowe (poza elektronarzędziami); - magazynowych - regały magazynowe i wózki paletowe; - biurowych - biurka, stoły, regały, krzesła, szafki biurowe (poza komputerami). - szatni - szafki ubraniowe i ławki. Obecna funkcja obiektu (zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie) to budynek usługowo - biurowy z warsztatem ślusarsko - elektrycznym. Lokalizacja obiektu w strefie rzemieślniczej oraz jego funkcjonalność pozwalają na dowolną zmianę użytkowania o profilu usługowym, magazynowym lub handlowym. Uwaga: Sprzedaż na podstawie faktury VAT, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 1 800 000
1434 m2
5381 m2
1
Polecam na sprzedaż obiekt składający się z dwóch budynków hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym posadowione na własnościowej działce o powierzchni 5381m2. Nieruchomość położona w bliskiej odległości do przejścia granicznego w Dobieszczynie, jak i centrum Szczecina. Budynek stanowi zwartą bryłę stykającą się narożnikiem z halą magazynową, całość budynku wykonana jest z kostrukcji stalowej. W części produkcyjnej oraz magazynowej kostrukcję stanowią słupy z 2CNP200 oraz rygle wykonane jako kratownica z płatem górnym. Wysokość słupów do nawy głównej wynosi +3,85m. W części socjalno-biurowej konstrukcja stalowa ze stropem nad przyziemiem żelbetowym na belkach stalowych wspartych na układzie słupów stalowych. Stropodach nad 1/2 piętra wykonany jak w części produkcyjnej. Fundamenty żelbetowe, stopy oraz ławy pod ścianami, ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych PW-8 mocowanych do płatwi ściennych wykonanych z 2CNP140, dach kostrukcji stalowej opisanej powyżej, pokrytej płytami warstwowymi PW-8 mocowanymi do płatwi dachowych, schody prowadzące na półpiętro (1,5 kondygnacji) wykonano w konstrukcji stalowej. Instalacje w budynku: elektryczna oświetlenia i siły z sieci NN (własna trafostacja), woda z sieci zewnętrznej, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych, kanalizacja z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni, instalacja telefoniczna oraz alarmowa przeciwwłamaniowa. Wykończenie: stolarka okienna wykonana z profili stalowych szkola szybami zespolonymi, stolarka drzwiowa stalowa. Wykończenie pomieszczeń socjalnych w pełni: glazura, terakota, sanitariaty. W chwili obecnej funkcjonuje tam firma EKOPAK SP. Z.O.O., jest to polską firmą powstałą w 2002 roku, zajmująca się produkcją opakowań ekologicznych z masy celulozowej. - Nowoczesna linia technologicza pozwala uzyskiwać wysoką jakość i różnorodność wytwarzanych produktów. - Opakowania oferowane spełniają wszelkie normy Unii Europejskiej i zostały zaakceptowane przez Państwowy Instytut Higieny. - Posiadają zezwolenie na recykling wydane przez Starostwo Powiatowe w Policach w zakresie odzysku papieru i tektury. - Należą do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. - Uruchomili produkcję naczyń medycznych jednorazowego użytku posiadających oznaczenie CE oraz deklarację zgodności. Możliwość przejęcia firmy i klientów i kontynuacji produkcji. Zapraszam na prezentacje.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 2 500 000
2606 m2
1797 m2
3
OPCJE WYKORZYSTANIA BUDYNKU - Zachowanie dotychczasowej funkcji : budynek obsługi oświaty (szkoła, wyższa, uczelnia) - Budynek biurowy, urzędu administracji publicznej - Po odpowiednich modyfikacjach - opcja utworzenia hotelu , schroniska młodzieżowego itp. - Ze względu na wysokość pomieszczeń istnieje możliwość wykorzystania części obiektu na funkcje archiwizacyjne czy magazynowe Świetną komunikacja z innymi częściami miasta zapewniają linie autobusowe 53, 67 i 69 , a także linie tramwajowe : 6 oraz 11 PARAMETRY OBIEKTU - Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1797 m 2 (użytkowanie wieczyste) - Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie jest objęty opieką konserwatorską - Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej betonowo - stalowo - ceglanej, czterokondygnacyjny z wysokim przyziemiem, dach ze stropem Kleina płaski, kryty papą - Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta funkcja dominująca terenu to produkcja, bazy i składy, a funkcje uzupełniające to : usługi, biura, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna OBMIARY 1 przyziemie 590,10 piętra 1-3 po ok 650m RAZEM 2606,24m INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - Działka o kształcie regularnym, zagospodarowana (plac parkingowy z płyt betonowych przed i z tyłu budynku) - Nieruchomość ogrodzona, ogrodzeniem stałym z elementów stalowych na cokole betonowym, z bramą wjazdową dwuskrzydłową od strony Ludowej oraz siatką i elementami prefabrykowanymi z pozostałych stron - Działka wyposażona w sieci uzbrojenia terenu : wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, telefoniczną PROPOZYCJE REMONTU - W trakcie prac nad przygotowaniem obiektu do zbycia dokonano badania rynku pod kątem wykonania prac remontowych w postaci wymiany okien ( z zachowaniem łuków i istniejących podziałów ) oraz wykonania nowej elewacji wraz z dociepleniem. Przewidywany koszt ww. robót wynosi szacunkowo ok. 500 000 złotych netto ( cena może ulec znaczącemu obniżeniu przy rezygnacji z okien z łukami) i w przypadku zainteresowania potencjalnego nabywcy zebrane materiały zostaną mu przekazane. Ogólny stan budynku jest zadowalający, jedynie w niektórych pomieszczeniach część tynków wymaga renowacji, a wiele pomieszczeń wystarczy jedynie odświeżyć .
czytaj dalej
Obiekty w Szczecin Basen GórniczyObiekty w Szczecin BezrzeczeObiekty w Szczecin BolinkoObiekty w Szczecin BukowoObiekty w Szczecin CentrumObiekty w Szczecin DąbieObiekty w Szczecin DrzetowoObiekty w Szczecin GocławObiekty w Szczecin GolęcinoObiekty w Szczecin GrabowoObiekty w Szczecin GumieńceObiekty w Szczecin GłębokieObiekty w Szczecin Jasne BłoniaObiekty w Szczecin JezierzyceObiekty w Szczecin Kępa ParnickaObiekty w Szczecin KijewkoObiekty w Szczecin KijewoObiekty w Szczecin KluczObiekty w Szczecin KrzekowoObiekty w Szczecin Książąt PomorskichObiekty w Szczecin Międzyodrze-Wyspa PuckaObiekty w Szczecin NiebuszewoObiekty w Szczecin NiemierzynObiekty w Szczecin Nowe MiastoObiekty w Szczecin os. ArkońskieObiekty w Szczecin os. BandurskiegoObiekty w Szczecin os. BukoweObiekty w Szczecin os. KalinyObiekty w Szczecin os. KasztanoweObiekty w Szczecin os. MajoweObiekty w Szczecin os. PiastowskieObiekty w Szczecin os. PrzyjaźniObiekty w Szczecin os. RedaObiekty w Szczecin os. SkarbówekObiekty w Szczecin os. SomosierryObiekty w Szczecin os. SłoneczneObiekty w Szczecin os. TatrzańskieObiekty w Szczecin os. Zawadzkiego-KlonowicaObiekty w Szczecin OsówObiekty w Szczecin PilchowoObiekty w Szczecin PodjuchyObiekty w Szczecin PodzamczeObiekty w Szczecin PogodnoObiekty w Szczecin Pogodno IIObiekty w Szczecin PomorzanyObiekty w Szczecin PrawobrzeżeObiekty w Szczecin PłoniaObiekty w Szczecin SkokiObiekty w Szczecin SkolwinObiekty w Szczecin ŚmierdnicaObiekty w Szczecin ŚródmieścieObiekty w Szczecin Śródmieście-CentrumObiekty w Szczecin Stare MiastoObiekty w Szczecin StołczynObiekty w Szczecin ŚwierczewoObiekty w Szczecin SławocieszeObiekty w Szczecin TurzynObiekty w Szczecin WarszewoObiekty w Szczecin Wały ChrobregoObiekty w Szczecin WielgowoObiekty w Szczecin ZawadzkiegoObiekty w Szczecin ZałomObiekty w Szczecin ZdrojeObiekty w Szczecin ŻelechowaObiekty w Szczecin ŻydowceObiekty w Szczecin ŁasztowniaObiekty w Szczecin Łękno

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt