ilość na stronie
sortuj
wyszukiwarka
 
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 4 000 000
1807 m2
3380 m2
8
1
Przy Parku Technologicznym w Stargardzie dla bardzo wymagającego klienta nowoczesna hala montażowo - magazynowa z częścią biurową i łącznikiem o powierzchni użytkowej hali 1595,5 m2 i części biurowej oraz socjalnej 270 m2. Wybudowana w 2014 roku. Możliwość kupna drugiej hali o podobnych parametrach. Hala - część montażowo - magazynowa, wybudowana z płyt warstwowych ocieplonych poliuretanem, doświetlonych świetlikami z płyt z poliwęglanu z folią ochronną zapobiegającej nagrzewaniu hali latem. Hala ocieplona, posadzka bezpyłowa, pomalowana, nośność posadzki 6 t/m2. Wysokość ścian 8,2 m, a w najwyższym miejscu wysokość hali 9,8 m. Wymiary: długość 22 m, szerokość 74,04 m + łącznik o długości 8,15 m. 2 wjazdy na halę TIR- ami, z bramami z osłoną zapobiegającą wychłodzeniu pomieszczeń. Możliwość likwidacji łącznika i utworzenia jednej przestrzeni. W hali mechaniczny wymiennik powietrza z możliwością wymiany 100 %. Część biurowa oddzielona od hali drzwiami na kartę składa się z dwóch kondygnacji po ok. 134 m2 każda. Na pierwszej kondygnacji szatnie damskie i męskie, każda z łazienkami z dwoma prysznicami i toaletami, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, pomieszczenie z piecami gazowymi na ciepłą wodę i ogrzewanie. Ładna stolarka drzwiowa, łazienki w glazurze i terakocie wyposażenie z wysokiej jakości materiałów. Szeroka klatka schodowa wyłożona terakotą prowadząca na I piętro. Na piętrze hala biurowa open space o powierzchni ok. 90 m2, sala konferencyjna ok. 30 m2, łącznie 123 m2 i toaleta o powierzchni 4,5 m2. Pomieszczenia biurowe ogrzewane z pieca gazowego. Obiekt przystosowany zarówno pod produkcję jak i magazynowanie. Wszystkie media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna. Energia elektryczna o mocy do 450 kV. Dobry dojazd kilkoma drogami z dróg wyjazdowych w kierunku centrum Stargardu, Szczecina i Bydgoszczy. Na terenie posesji miejsca parkingowe, wyłożone polbrukiem. Wiele miejsc parkingowych na terenie działki, ponadto wokół działki publiczne parkingi na wiele samochodów w tym ciężarowych. Hala dostępna od maja 2019 roku. Podana cena 4 mln jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 14 300 000
6147 m2
12898 m2
Stargardzki Park Przemysłowy. Na sprzedaż nowoczesna hala przemysłowo-magazynowa z częścią socjalno-biurową o łącznej pow. 6 146,69m2 położona na ogrodzonej działce o pow. 12.898m2 (z czego 10,499m2 stanowi własność, a 2,399m2 wieczyste użytkowanie). Wybudowana w 2005r., rozbudowana w 2013r. Teren wokół obiektu wyłożony polbrukiem. Dużo miejsc parkingowych. Wartość rynkowa ustalona została na podstawie aktualnej wyceny operatu szacunkowego (do wglądu). Uwzględnia on m.in. dobry standard techniczny budynku, dostępne media, powierzchnię, komercyjne przeznaczenie oraz położenie i dojazd. Stargardzki Park Przemysłowy jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10 co umożliwia dojazd do nieruchomości bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. Park jest położony blisko drogi krajowej A3 Gorzów - Poznań, S6 i S3 Szczecin - Świnoujście oraz autostrady A6 do Berlina. Stargardzki Park Przemysłowy usytuowany jest w sąsiedztwie torów szlakowych PKP, bocznica kolejowa znajduje się bezpośrednio na jego terenie co daje duże możliwości logistyczne. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Przedmiotowy budynek jest obiektem wolno stojącym, bez podpiwniczenia, składającym się z dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej oraz jednokondygnacyjnej części produkcyjno-magazynowej przekrytych wspólnym 2-połaciowym dachem o lekkim spadku i maksymalnej wysokości 8m ponad poziomem terenu. DANE LICZBOWE - ilość kondygnacji nadziemnych: 2 w części socjalnej i 1 w części produkcyjnej - powierzchnia użytkowa budynku: 6 146,69 m2 w tym: - część produkcyjno-magazynowa - 5 422,90 m2 - część socjalna - 280,36 m2 - część biurowa - 443,43 m2 OPIS FUNKCJONALNY W budynku wyodrębniono dwie strefy funkcjonalne: a) biurowo-socjalna - dwukondygnacyjna w części frontowej budynku - parter: szatnie z umywalniami, jadalnia, pokój pierwszej pomocy, węzły sanitarne, pomieszczenia biurowe, hol wejściowy z recepcją; - piętro: pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, węzeł sanitarny, archiwum, pokoje gościnne, pomieszczenie techniczne centrali wentylacyjnej. b) produkcyjno-magazynowa - jednokondygnacyjna składająca się z: - hali produkcyjnej - części magazynowej z regałami wysokimi do więźby dachowej - palarni - kuchni ze stołówką - pomieszczeń technicznych: trafostacji, węzła cieplnego i sprężarkowni oraz akumulatorni (do ładowania wózków widłowych). Piętro połączone z parterem wewnętrzną klatką schodową. Obiekt w całości ogrzewany i wentylowanawy, budowany wg obowiązujących standardów, gotowy do rozpoczęcia działalności. Użytkowany cały czas przez jednego właściciela (szwedzka firma), który swą działalność przeniósł do większego obiektu. Wolny od zaraz. Cena netto. Zapraszamy na prezentację oraz do zapoznania się ze szczegółami technicznymi. Polecamy. Stargard Industrial Park. For sale a modern industrial and warehouse hall with a social-office part with a total area of 6 146,69m2 located on a fenced plot of land with an area 12.898m2 (of which 10,499m2 is owned and 2,399m2 perpetual usufruct). Built in 2005, expanded in 2013. The area around the facility is covered with a polybrukiem. A lot of parking spaces. The market value was determined based on the current valuation of the appraisal report (available for inspection). It includes good technical standard of the building, available media, space, commercial use, location and access. The Stargar Industrial Park is directly connected to the national road No. 10, which allows access to the property without having to enter the city center. The park is located near the national road A3 Gorzów - Poznań, S6 and S3 Szczecin - Świnoujście and the A6 motorway to Berlin. Stargardzki Park Przemysłowy is located in the vicinity of the PKP railroad tracks, the railway siding is located directly on its site, which gives great logistical possibilities. CHARACTERISTIC OF THE BUILDING The building in question is a free-standing building without a basement, consisting of a two-storey office and social part and a single-storey production and storage section covered with a shared 2-roofed roof with a slight slope and a maximum height of 8m above ground level. NUMERICAL DATA - number of above-ground storeys: 2 in the social part and 1 in the production part - usable floor area of the building: 6 146.69 m2, including: - production and storage part - 5 422.90 m2 - social part - 280.36 m2 - part office - 443.43 m2 FUNCTIONAL DESCRIPTION Two functional zones have been distinguished in the building: a) office and social - two-storey in the front part of the building - ground floor: changing rooms with washrooms, dining room, first aid room, sanitary facilities, office rooms, entrance hall with reception; - floor: office rooms, conference room, sanitary facility, archive, guest rooms, technical room of the ventilation unit. b) production and storage - one-storey consisting of: - a production hall - a storage part with high racks for a roof truss - a smoking room - a kitchen with a canteen - technical rooms: transformer station, heat center and compressor room and battery (for loading forklift trucks). Floor connected to the ground floor via a staircase. The object is fully heated and ventilated, built according to valid standards, ready to start operations. Used all the time by one owner (a Swedish company), which moved its activities to a larger facility. Free right away. Net price. We invite you to the presentation and to familiarize yourself with the technical details. Recommended.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt