wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 1 999 999
Bardzo odbra oferta sprzedaży gruntów o pow. 32,5937 ha z czego : - grunty rolne : * 1,6666 ha - V kl 0,7466 ha, IV kl 0,92 ha *łąki trwałe III kl - 16,2615 ha *pastwiska - 5,0704 ha kl IV 3,8250 ha, kl VI - 1,2454 ha *rowy 0,924 ha, W-ŁIII 0,2746 ha, W-PsIV0,5841 ha, W-0,0653 ha *lasy w kl. V 0,4213 ha *grunty zadrzewione i zakrzewione - 2,2492 ha, w tym Lz-RVI 1,8004 ha, LZz-PSIV - 0,4488 ha, *tereny osiedlowe zabudowane ,5021 ha, w tym Br-RV 2,1022 ha, Br-RVI - 0,1221 ha, Br-PsIV 2,2788 ha *tereny osiedlowe zieleni 1,0578 ha *nieużytki 0,4408 ha *część działki gruntu położona jest w strefie "K" Część nieruchomości zabudowana, z czego skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowlane : transfostacja, dwa cielętniki, wypajalnia, budynek administracyjny. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwała , działka przeznaczona została ( ok 19 ha ) pod użytki zielone - tereny wyłączone z zabudowy + w części tereny zabudowane i zurbanizowane +w części nieużytki + w niewielkiej części strefa K + projektowana droga krajowa Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin. Silosy : wykonane z suporeksu , średnica 4 m, wysokość ok. 5 m, pod ziemią 1,8 m , jedno wejście wspólne , dół -1, góra 2 wejścia, silosy nie są zintegrowane, ale mają taką możliwością.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt