wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 2 622 910
8461 m2
Działka usługowa położona na Białołęce. Do nieruchomości prowadzi droga asfaltowa. Media takie jak energia elektryczna oraz gaz w drodze przy działce, przyłącze wody oddalone ok. 300m. Na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość posadowiona na terenie elementarnym oznaczonym (UT): 1) Dla obszarów usługowo - technicznych [UT] ustala się następujące obowiązujące przeznaczenie podstawowe: -usługi ponadlokalne, -usługi rzemiosła, -nieuciążliwe zakłady drobnej wytwórczości, -składy hurtowe, - magazyny, -urządzenia infrastruktury technicznej. 2) Wysokość zabudowy 12m. 3) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1, 4) zachowanie min. wielkości działek 600m2 dla terenów w pełni uzbrojonych w sieci miejskie, 5) Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne: 1) mieszkalnictwo, w formie: - aneksów mieszkalnych przy istniejących lub projektowanych usługach, - budynków jednorodzinnych o wysokości do 2,5 kondygnacji, zlokalizowanych na jednej działce z obiektami o funkcji zgodnej z ust. 1 (każdorazowo w oparciu o przepisy szczególne), 6) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 1, a) przemysł precyzyjny, nieuciążliwy, b) usługi lokalne - handlu, gastronomii, kultury, c) urządzenia komunikacji, d) zieleń urządzona i parkowa. 7) Dla terenów zabudowy usługowo - technicznej obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: a) ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska nie może wykraczać poza działkę, na której zlokalizowany jest obiekt, b) zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych, c) nakaz zachowania i ochrony istniejącej wartościowej zieleni (wymagana inwentaryzacja z waloryzacją) wniesionej na rys. planu oraz wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności w strefie przyulicznej i od strony bocznic kolejowych, d) zachowanie min. 25% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki inwestycyjnej, e) obowiązuje podłączenie zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w chwili jej wykonania, f) do czasu objęcia obszaru miejską siecią kanalizacyjną, ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1200m2 dla jednego budynku o funkcji podstawowej, g) na jednej działce budowlanej nie dopuszcza się usytuowania więcej niż jednego budynku o funkcji podstawowej oraz jednego o funkcji dopuszczalnej, h) ustala się odprowadzenie ścieków deszczowych: - z dachów i wewnętrznych dróg na posesji (tzw. czystych) - indywidualnie poprzez zagospodarowanie w granicach lokalizacji własnej, - z placów, parkingów do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe po podczyszczeniu do Kanału Żerańskiego lub do sieci odprowadzającej wody deszczowe z ulic głównych, i) dopuszcza się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła: (ogrzewanie olejem lekkim, gazem, elektrycznością, energią odnawialną) preferuje się ogrzewanie budynków z miejskiej sieci cieplnej, j) obowiązuje zapewnienie miejsca na co najmniej 4 pojemniki na odpady i surowce wtórne, celem wprowadzenia selekcji odpadów. Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę! Zapraszam na prezentację!
czytaj dalej
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 160 760
1707 m2
Nie pobieram wynagrodzenia od strony Kupującej! Do sprzedania piękna działka budowlana położona przy ul. Maćka z Bogdańca, dzielnica Białołęka. Idealne miejsce dla osób, które pragną zamieszkać we własnym domu, a jednocześnie chcą cieszyć się wszystkimi udogodnieniami lokalnej infrastruktury. W odległości 60 m przystanek autobusowy. Działka dobrze skomunikowana z centrum miasta (15 min. samochodem). Szybki dojazd do Trasy Toruńskiej. Niedaleko znajduje się Centrum Handlowe Targówek, Lidl, Biedronka, Centrum Handlowe M1, IKEA, Decathlon. Wszędzie blisko : do sklepów, szkoły, przedszkola, restauracji, przychodni, fitnessu, na pocztę i na basen :-) Jednocześnie położenie działki zapewnia ciszę i spokój oraz komfort wygodnego życia. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale zostały wydane warunki zabudowy na 2 budynki w zabudowie bliźniaczej oraz dom jednorodzinny. Istnieje możliwość podziału działki (procedura w trakcie!!!). Bardzo dobre położenie komunikacyjne - wyjazd zarówno na ul. Ostródzką, jak i ul. Głębocką. Dostępne autobusy linii: E-9, 120, 132, 160, 204, 256, 304, 527, 134, 132, 332 PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI: Lokalizacja: Białołęka, ul. Maćka z Bogdańca Kształt działki - teren w kształcie prostokąta Wielkość działki: 1707 m2 Wymiary działki: 40 m od strony ulicy i głębokość 42.83 m. Teren ogrodzony. W okolicy nowe domy jednorodzinne. Droga dojazdowa asfaltowa, publiczna. MEDIA: Woda - na przeciwko działki w ulicy, od strony Maćka z Bogdańca, Kanalizacja - szambo, Prąd - w ulicy, Gaz - na przeciwko działki w ulicy, od strony Maćka z Bogdańca. Podsumowując: działka jest korzystnie usytuowana, posiada optymalną wielkość na dom z dużym ogrodem lub może być podzielona. Znajduje się w drugiej linii zabudowy, teren działki jest równy i uporządkowany, warunki zabudowy są wydane. Wystarczy doprowadzić media i można rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu. Serdecznie zapraszam!
czytaj dalej
nr oferty: 122/3992/OGS
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 780 000
1557 m2
Działka z prawomocnym pozwoleniem na budowę budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą. Działka o przeznaczeniu usługowym położona w rejonie składów i magazynów rejonu ulicy Szklarniowej i Boreckiej. Narożna - wjazd z ulicy Orneckiej i z drogi wewnętrznej. Powierzchnie projektowanego budynku : - hala magazynowa 541,51 m2 - powierzchnia użytkowa - 729,64 m2 - powierzchnia całkowita - 831,91 m2 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - bilans terenu: Powierzchnia działki - 1 557 m2 Powierzchnia zabudowy budynku - 674,21 m2 (43,30% pow. terenu) Powierzchnia zabudowy muru oporowego - 5,51 m2 (0,35% pow. terenu) Powierzchnia utwardzona 409,62 m2 (w tym rampa, dojazdy i dojścia - 327,56 m2, pow. utwardzona pod śmietnik - 1,56 m2, 6 miejsc parkingowych - 80,50 m2) = 26,31% powierzchni terenu Powierzchnia biologicznie czynna - 467,66 m2 (30,04% powierzchni terenu - warunek MPZP spełniony 30,04% > 30%) Intensywność zabudowy - 0,53 Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego X-71 część II i O-50 oznaczony na rysunku planu symbolem U o przeznaczeniu podstawowym: - usługi II i III stopnia obsługi - handel, turystyka (hotele i motele) - usługi bytowe, administracja - składy, magazyny, hurtownie - przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - warsztaty drobnej wytwórczości oraz przeznaczeniu dopuszczalnym: - zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niska - urządzenia infrastruktury technicznej - usługi I stopnia obsługi - urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne i garaże - stacje obsługi pojazdów i stacje benzynowe Możliwe parametry zabudowy: - wysokość zabudowy do 12m - 50% powierzchni biologicznie czynnej przy zabudowie mieszkaniowej - 30% powierzchni biologicznie czynnej przy zabudowie usługowej - 30 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni użytkowej - 6 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni magazynowej Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej Trasy Mostu Północnego - idealna ekspozycja terenu. Odległości: - droga asfaltowa (ul. Szklarniowa) - 70m - ul. Płochocińska (skrzyżowanie z ul. Cieślewskich i Białołęcką) - 1100m - Warszawa Centrum - 15km
czytaj dalej
nr oferty: 529/2478/OGS
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 5 270 000
5270 m2
Teren położony bezpośrednio w pierwszej linii zabudowy przy ul. Płochocińskiej - po wschodniej/wylotowej stronie szosy. Idealny pod wszelkiego rodzaju działalność usługowo - handlową. W odległości 800m na południe od działki projektowany węzeł planowanej Trasy Mostu Północnego Nieruchomość położona w strefie usługowej oznaczonej w uchwalanym obecnie planie (zatwierdzony przez radę miasta 14.02.2019) w strefie B.1.U. o przeznaczeniu: - wskaźnik powierzchni zabudowy - 50% - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30% - intensywność zabudowy - 1,5 - wysokość min. 7m - maks. 12m - dachy od 0 - do 35 stopni - obiekty handlowe - max. do 1000m2 powierzchni sprzedażowej Wg zatwierdzanego planu zakaz realizacji obiektów oświatowych i usług zdrowia, które byłyby związane ze stałym lub czasowym pobytem osób Dostępna infrastruktura: prąd, gazociąg i wodociąg UWAGA: Możliwość uzyskania wjazdu z Płochocińskiej z przylegających do oferowanego terenu bocznych dróg wewnętrznych (od północy - działki nr 6/5 i 6/6 i ewentualnie od południa - działki nr 7/4; 7;5 i 8/1) Część oferowanego obszaru - działki nr 6/7 i 7/1 - łącznie 1364m2 leżą w strefie przeznaczonej pod rozbudowę ul. Płochocińskiej (droga serwisowa) Teren inwestycyjny netto - działki nr 6/8 i 7/2 - łącznie 3906m2 Odległości: 800m - projektowany węzeł Trasy Mostu Północnego 5 km - odległość od ul. Modlińśkiej 7,5 km - Most Grota 16 km - Centrum Warszawy (PKiN)
czytaj dalej
nr oferty: 495/2478/OGS

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt