wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 2 622 910
8461 m2
Działka usługowa położona na Białołęce. Do nieruchomości prowadzi droga asfaltowa. Media takie jak energia elektryczna oraz gaz w drodze przy działce, przyłącze wody oddalone ok. 300m. Na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość posadowiona na terenie elementarnym oznaczonym (UT): 1) Dla obszarów usługowo - technicznych [UT] ustala się następujące obowiązujące przeznaczenie podstawowe: -usługi ponadlokalne, -usługi rzemiosła, -nieuciążliwe zakłady drobnej wytwórczości, -składy hurtowe, - magazyny, -urządzenia infrastruktury technicznej. 2) Wysokość zabudowy 12m. 3) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1, 4) zachowanie min. wielkości działek 600m2 dla terenów w pełni uzbrojonych w sieci miejskie, 5) Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne: 1) mieszkalnictwo, w formie: - aneksów mieszkalnych przy istniejących lub projektowanych usługach, - budynków jednorodzinnych o wysokości do 2,5 kondygnacji, zlokalizowanych na jednej działce z obiektami o funkcji zgodnej z ust. 1 (każdorazowo w oparciu o przepisy szczególne), 6) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 1, a) przemysł precyzyjny, nieuciążliwy, b) usługi lokalne - handlu, gastronomii, kultury, c) urządzenia komunikacji, d) zieleń urządzona i parkowa. 7) Dla terenów zabudowy usługowo - technicznej obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: a) ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska nie może wykraczać poza działkę, na której zlokalizowany jest obiekt, b) zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych, c) nakaz zachowania i ochrony istniejącej wartościowej zieleni (wymagana inwentaryzacja z waloryzacją) wniesionej na rys. planu oraz wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności w strefie przyulicznej i od strony bocznic kolejowych, d) zachowanie min. 25% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki inwestycyjnej, e) obowiązuje podłączenie zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w chwili jej wykonania, f) do czasu objęcia obszaru miejską siecią kanalizacyjną, ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1200m2 dla jednego budynku o funkcji podstawowej, g) na jednej działce budowlanej nie dopuszcza się usytuowania więcej niż jednego budynku o funkcji podstawowej oraz jednego o funkcji dopuszczalnej, h) ustala się odprowadzenie ścieków deszczowych: - z dachów i wewnętrznych dróg na posesji (tzw. czystych) - indywidualnie poprzez zagospodarowanie w granicach lokalizacji własnej, - z placów, parkingów do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe po podczyszczeniu do Kanału Żerańskiego lub do sieci odprowadzającej wody deszczowe z ulic głównych, i) dopuszcza się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła: (ogrzewanie olejem lekkim, gazem, elektrycznością, energią odnawialną) preferuje się ogrzewanie budynków z miejskiej sieci cieplnej, j) obowiązuje zapewnienie miejsca na co najmniej 4 pojemniki na odpady i surowce wtórne, celem wprowadzenia selekcji odpadów. Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę! Zapraszam na prezentację!
czytaj dalej
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 3 500 000
16272 m2
Teren inwestycyjny dla dewelopera pod osiedle domów jednorodzinnych. Uwaga, obniżona cena do końca 2020 r. Prawomocne WZ pod zabudowę 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub 24 w zabudowie bliźniaczej (lokali). Dojazd do nieruchomości asfaltową ulicą Kępa Tarchomińska z własną wydzieloną drogą wewnętrzną o szerokości 10 metrów. Działki pod budownictwo jednorodzinne umiejscowione są w sąsiedztwie urokliwych, zielonych terenów nadwiślańskich. Miejsce to posiada niepowtarzalny klimat zapewniający ciszę, spokój oraz odpoczynek od zgiełku miasta. W sąsiedztwie pojedyncze domy jednorodzinne o niskiej zabudowie. Dla 9 działek zostały wydane prawomocne warunki zabudowy na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną polegającą na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o następujących parametrach: - wskaźnik powierzchni zabudowy w zależności od działki - 0,21, - powierzchnia biologicznie czynna - 70%, - max. wysokość zabudowy w kalenicy - do 10m - dachy od 25 do 45 stopni - szerokość elewacji frontowej - w zależności od działki ok. 17,5 m z tolerancją 20% Media: prąd, woda, gaz. Uwaga: możliwość dokupienia dodatkowych 2 działek z WZ oraz działki zlokalizowanej bezpośrednio przy ul. Kępa Tarchomińska. Odległości: Las - 1000m Przystanek ZTM - 1100m Biedronka - 3,8 km Żłobek, Zaczarowana Akademia, Gladioli 1, - 500m Szkoła Podstawowa nr 154 im. P.E. Strzeleckiego z Oddziałami Integracyjnymi, Leśnej Polanki 63/65, - 2,5 km Szkola Podstawowa Integracyjna, dwujęzyczna - 1,9 km Kościół - 1,6 km Warszawa Centrum - 18,6 km
czytaj dalej
nr oferty: 572/2478/OGS
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 096 000
920 m2
Nie pobieram wynagrodzenia od strony Kupującej! Do sprzedania atrakcyjna działka budowlana przeznaczona pod usługi (teren zabudowy składowej, magazynowej, hurtownie, produkcja której uciążliwość nie wykracza poza granice działki - nieruchomość bardzo dobrze przygotowana pod usługi motoryzacyjne) zlokalizowana zaledwie 8 km od Centrum Warszawy, na Bemowie. Działka prostokątna, zadbana z mediami na działce: gaz, wodociąg, prąd, szambo ( kanalizacja w drodze) zlokalizowana przy ulicy Fortuny 24( ulica równoległa do ulicy Połczyńskiej). Nieruchomość gruntowa zabudowana oddanym do użytkowania garażem dwustanowiskowym o pow. 78 m2 z dwoma kanałami oraz pomieszczeniem socjalnym, a także domem w trakcie rozbudowy (stan surowy zamknięty, posiadamy dziennik budowy, pow. 116 m, 2 kondygnacje). Działka zlokalizowana wśród zakładów motoryzacyjnych, magazynów. -PARAMETRY- -wjazd od ulicy Fortuny -dojazd drogą asfaltową -wymiary: 23 x 40 -powierzchnia: 920 m2 -MEDIA- Media na działce: - sieć gazowa, - sieć elektroenergetyczna, - sieć wodociągowa - szambo w drodze sieć kanalizacyjna, -LOKALIZACJA- - Warszawa Bemowo - ulica równoległa do ulicy Połczyńskiej - około 8 km do centrum Warszawy, - 5 km od trasy S8, -PLAN ZAGOSPODAROWANIA - WARUNKI ZABUDOWY- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość gruntowa znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy składowej, magazynowej i hurtownie oraz produkcyjnej, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki, nieruchomość bardzo dobrze przygotowana pod usługi motoryzacyjne. Nie pobieram wynagrodzenia od strony Kupującej! Do sprzedania atrakcyjna działka budowlana przeznaczona pod usługi ( teren zabudowy składowej, magazynowej, hurtownie, produkcja której uciążliwość nie wykracza poza granice działki - nieruchomość bardzo dobrze przygotowana pod usługi motoryzacyjne) zlokalizowana zaledwie 8 km od Centrum Warszawy, na Bemowie. Działka prostokątna, zadbana z mediami na działce: gaz, wodociąg, prąd, szambo ( kanalizacja w drodze) zlokalizowana przy ulicy Fortuny 24( ulica równoległa do ulicy Połczyńskiej). Nieruchomość gruntowa zabudowana oddanym do użytkowania garażem dwustanowiskowym o pow. 78 m2 z dwoma kanałami oraz pomieszczeniem socjalnym, a także domem w trakcie rozbudowy (stan surowy zamknięty, posiadamy dziennik budowy, pow. 116 m, 2 kondygnacje). Działka zlokalizowana wśród zakładów motoryzacyjnych, magazynów. -PARAMETRY- -wjazd od ulicy Fortuny -dojazd drogą asfaltową -wymiary: 23 x 40 -powierzchnia: 920 m2 -MEDIA- Media na działce: - sieć gazowa, - sieć elektroenergetyczna, - sieć wodociągowa - szambo w drodze sieć kanalizacyjna, -LOKALIZACJA- - Warszawa Bemowo - ulica równoległa do ulicy Połczyńskiej - około 8 km do centrum Warszawy, - 5 km od trasy S8, - 2 km od planowanej na 2022 r. stacji metra -PLAN ZAGOSPODAROWANIA - WARUNKI ZABUDOWY- Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość gruntowa znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy składowej, magazynowej i hurtownie oraz produkcyjnej, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki, nieruchomość bardzo dobrze przygotowana pod usługi motoryzacyjne. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości.
czytaj dalej
nr oferty: 167/3992/OGS
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 999 999
1343 m2
Do sprzedania atrakcyjna działka inwestycyjna pomiędzy Castoramą i Decathlon-em Okęcie, a Węzłem Opacz, przy ulicy Aksamitnej. Działka płaska, o regularnym kształcie prostokąta , niezadrzewiona, o powierzchni 1343 mkw. Szerokość: ok. 31,70 m, długość ok. 41,40 m. Dojazd do działki drogą publiczną asfaltową. Media w drodze: prąd, woda, gaz, kanalizacja. (zaznaczone na mapie) Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu wydana w 2016 roku, przewiduje inwestycję polegającej na budowie budynku biurowo-magazynowego z częścią usługową wraz ze zjazdem i towarzyszącą infrastrukturą. Podstawowe parametry WZ: - wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki - max. 32% - szerokość elewacji frontowej 14 m z tolerancją do 20% - wysokość głównej kalenicy lub attyki - max. 10 m - udział pow. biologicznie czynnej - przyjmuje się za racjonalne zastosowanie standardów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania tj. 60% terenu inwestycji - wyposażenie w miejsca parkingowe - przyjmuje się za racjonalne zastosowanie standardów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania tj. 25-60 miejsc/1000 m2 pow. użytkowej biur, 30-60 miejsc/1000 m2 pow. użytkowej usług. Zgodnie z zasadą "dobrego sąsiedztwa" istnieje możliwość wystąpienia o warunki zabudowy na budynek jednorodzinny/bliźniak, gdyż w sąsiedztwie działki występują takowe obiekty budowlane. DODATKOWE INFORMACJE: Nie pobieramy wynagrodzenia od strony Kupującej !!! Na działce znajduje się mały drewniany budynek przeznaczony do rozbiórki. (zaznaczony na mapie) Decyzja o Warunkach Zabudowy do wglądu/przesłania po uprzedniej rejestracji zainteresowanego. Podana cena jest ceną netto, do której doliczany jest podatek VAT 23%. Zapraszam do kontaktu.
czytaj dalej
nr oferty: 133/3992/OGS
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 580 800
1815 m2
Działka na Zielonej Białołęce przy ulicy Olesin na wysokości numeru 100. Bliskie sąsiedztwo Puszczy Słupeckiej, która jest jednym z najcenniejszych obszarów leśnych Mazowsza. Występuje w niej wiele cennych gatunków roślin. W rezerwacie gniazdują m.in wilgi, czarne bociany, żurawie. Działka jest położona na pograniczu Puszczy Słupeckiej i Rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi. Działka numer 1/10 obręb 4-16-07 około 200m od ulicy Olesin. Powierzchnia 1815m2. Wjazd na działkę od zachodu, od prywatnej drogi wewnętrznej. W cenie jest udział w tej drodze. Prąd i woda w ulicy Olesin, około 200m od działki. Gaz w północnej części ulicy Olesin, od strony ulicy Kobiałka, około 400m od działki. Kształt trapezu. Wymiary: od zachodu ok 56m, od północy 22,7m, teren rozszerza się w stronę południa gdzie szerokość dochodzi do około 40m, od wschodu około 59m. Dla działki wydano : a. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) na budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący o nastąpujących parametrach: - wskażnik powierzchni zabudowy działki 0,15 - 6m nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy działki z wewnętrzną drogą dojazdową, - wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 70%, - szerokość elewacji frontowej nowej zabudowy 16m z tolerancją 20% -maksymalna wysokość zabudowy 9m, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20st. do 40st. b. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej o nastąpujących parametrach: - wskażnik powierzchni zabudowy działki 0,15 - 6m nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy działki z wewnętrzną drogą dojazdową, - wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 70%, - szerokość elewacji frontowej nowej zabudowy 16m z tolerancją 20% tj. od 12,8m do 19,2m. -maksymalna wysokość zabudowy 9m, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20st. do 40st. Możliwość kupienia również działki obok o powierzchni 1700m2, wówczas do zagospodarowania będzie teren o powierzchni łącznej 3515m2. W sąsiedztwie Park Leśny Olesin z siłownią pod chmurką i placem zabaw - 600m od działki. W planach jest budowa tężni solankowej przy ulicy Olesin. Sąsiedztwo przyrody oraz miejsc rekreacji i ścieżek rowerowych. https://zielonamapa.waw.pl/zielone-przystanki/rezerwat-legi-czarnej-strugi To jedna z ostatnich tak pięknych lokalizacji na Białołęce. Co zyskacie kupując tę działkę ? - miejsce gwarantujące spokój, ciszę, dużo zieleni, - osiedlenie się w okolicy z idealnymi warunkami do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, przy jednoczesnej bliskości infrastruktury miejskiej, - możliwość budowy domu w okolicy zabudowy jednorodzinnej - pośród nowych domów i willi, - kontakt z przyrodą na `wyciągnięcie ręki` za sprawą pogranicza Puszczy Słupeckiej i Rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi oraz Parku Leśnego Olesin. Odległości: Przystanek autobusowy (pętla Kobiałka) - 600m Szkoła na ul. Kobiałka i Kościół -1,5 km Sklep LIDL 3,5km, Biedronka 4km Przychodnia NFZ- 2km Przedszkole publiczne, apteka - 3km Aqua Park Stanisławów Pierwszy 6,5km CH Targówek - 7,5 km Metro Marymont - 16 km Warszawa Centralna - 20 km Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
czytaj dalej
nr oferty: 552/2478/OGS

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt