wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 69 000
888 m2
Działka rolna nad morzem w Sianożętach o powierzchni 888 m2. Działka ogrodzona do zagospodarowania, blisko morza - około 1500 m. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest możliwość zabudowy zagrodowej. Dla terenu 3RP w granicach planu ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) tereny użytkowane rolniczo; 2) wprowadza się zakaz zabudowy z wyjątkiem lokalizacji zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie; 3) w zagospodarowaniu oznaczonych terenów wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów inwentarskich w systemie bezściółkowym; 4) w zagospodarowaniu oznaczonych terenów wprowadza się zakaz chowu lub hodowli zwierząt w liczbie wyższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ) w rozumieniu właściwych przepisów o ochronie przyrody; 5) w zagospodarowaniu oznaczonych terenów zezwala się na realizację urządzeń infrastruktury technicznej; 6) zezwala się na realizację ciągów pieszo - jezdnych; 7) podział nieruchomości rolnej jest dopuszczalny pod warunkiem wydzielenia działek nie mniejszych niż 20 000 m2. 8) dla nieruchomości położonych w granicach pasa terenu objętego ograniczeniami w zagospodarowaniu w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zasady określone w §17 uchwały; 9) dla nieruchomości położonych w granicach pasa terenu objętego ograniczeniami w zagospodarowaniu w związku z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują zasady określone w §17 uchwały; 10) dla występujących w granicach obszaru gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową mają zastosowanie przepisy określone w §13 pkt 9 uchwały. Cena do negocjacji. Media - brak. Planowane przyłącza przez Gminę. Zapraszam do kontaktu.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt