wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 190 000
2162 m2
Na sprzedaż działka budowlana położona w centrum Polic. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu: - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej - wielkość powierzchni zabudowy nie więcej niż 70% powierzchni działki budowlanej. - wysokość zabudowy : do 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze, nie więcej niż 11 do 16 m - procent powierzchni biologicznej czynnej : nie mniej niż 25 procent powierzchni terenu. - dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki - w budynkach mieszkalnych dopuszcza się usługi nieuciążliwe nie kolidujące z funkcją mieszkaniową - dopuszcza się usługi w formie lokalu w budynku mieszkalnym lub samodzielnego budynku usługowego lub samodzielnego budynku usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Media : - zaopatrzenie w wodę: z miejskiego wodociągu. - odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej. - odprowadzenie wód deszczowych: do kanalizacji deszczowej. - zaopatrzenie w gaz: z gazociągów średniego ciśnienia. - zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia. - zaopatrzenie w energię cieplną: z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło. Działka sprzedawana przez firmę do ceny trzeba doliczyć podatek VAT. Zapraszam na prezentację
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt