wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 256 905
865 m2
Oferujemy do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane z planem zagospodarowania przestrzennego. Znakomita lokalizacja - Przylep, w sąsiedztwie granic administracyjnych Szczecina - Gumieniec. Dojazd drogą Szczecin - Stobno, stanowiącą przedłużenie ul. Okulickiego. Przystanek autobusu miejskiego ( 100-200 m) Szkoła publiczna ( od 2020 roku ) - 900m Granica administracyjna Szczecina ( Gumieńce) ok. 750 m. Dojazd do centrum ( pl. Kościuszki): ok 10 minut Sąsiedztwo urokliwego jeziora - możliwość bezpośredniego dostępu dla właścicieli niektórych z sąsiadujących działek. Forma władania: własność. Wielkość działek i możliwości zabudowy: Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje się: Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Minimalna powierzchnia działek: 850 m2 Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 70%, maksymalna wysokość zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m, dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m Forma architektoniczna zabudowy: zabudowa wolnostojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m, zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - jedna kondygnacja z dachem stromym; szerokość elewacji frontowej do 18,0 m, kształt bryły budynku: horyzontalny, rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, kształt dachu stromy. Parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie. Media- uzbrojenie terenu - zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenie 15.KDW. Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych. Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich wykorzystanie do celów własnych Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takim zapisom macie Państwo pewność, że w przyszłości w sąsiedztwie nie powstanie żaden obiekt mogący negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i wartość swojej nieruchomości. Lokalizacja w planie - obszar elementarny: 8 MN, 10 MN
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt