wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 820 000
5200 m2
Oferuję na sprzedaż działkę położoną w atrakcyjnie położonej części Mierzyna. Dla oferowanej nieruchomości została wydana decyzja dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego, jednego budynku gospodarczego. Zaopatrzenie w wodę - 10 studni do poboru wody dla własnych celów w ilości niewiększej niż 5m3 na dobę/studnię; kanalizacja - dziesięć zbiorników bezodpływowych; sieć elektroenergetyczna została doprowadzona. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 22 %; szerokość elewacji frontowej ( dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej ) 13-19 m. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe, z głównymi kalenicami usytuowanymi równolegle lub prostopadle do frontów działki, kąty nachylenia połaci dachowych 25 st - 45 st. Wysokość głównych kalenic dachów 6,5 m - 9 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku. Realizacja minimum dwóch miejsc postojowych dla każdego lokalu mieszkalnego. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego. Dojazd do działek drogą wewnętrzną, wliczoną w cenę działki. Istnieje możliwość zakupu działki sąsiedniej o powierzchni 2.200 m2. Mimo, że działka położona jest w cichej okolicy i z dala od ruchu miejskiego, dojazd do centrum miasta Szczecina zajmuje kilkanaście minut. Zapraszam na prezentację.
czytaj dalej
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 280 000
1553 m2
Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Mierzynie, gm Dobra, pow. policki o powierzchni 1553 m2 ( rej ul. Hermesa).Użytki: RV i ŁIV. Działka objeta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uch III/41/02 z dnia 30.12.2002 , Dz. Urz. nr 3 poz. 62 z 30.01.2003. jedn elamentarna 10 MJ/U.Tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi. Ustalenia formy zabudowy i zagospodarowania: - maksymalna pow. zabudowy, dojazdów i dojść w granicach działki budowlanej - 30 %. - Maksymalna wysokość zabudowy - 9 m do kalenicy, nie więcej niż 2-kondygnacje, w tym druga w dachu stromym. - Budynki kryte dachami stromymi o kacie nachylenia połaci dachowych min. 25 stopni. - zakaz lokalizacji piwnic w budynkach. - Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki - 70 %. - Dopuszcza się kanalizację deszczową do rowu melioracyjnego. - Zakaz podziału istniejącychdziałek budowlanych. - Teren częściowo objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W drodze głównej są sieci uzbrojenia podziemnego, tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i sieć gazowa. Droga wewnętrzna, dojazdowa do działki w płyt betonowych. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach : dł ok 44 m ,szer 35 m. Wjazd na działkę od północy, ogrógd od południa. Brak lini wysokiego napiecia. Cena do rozmów.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt