wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 229 998
1546 m2
Nie pobieram wynagrodzenie od strony Kupującej! Do sprzedania działka 1546 m2 pod zabudowę jednorodzinno-usługową położona w miejscowości Karolina przy ul. Jana Huberta (odchodząca od tej ulicy lokalna droga dojazdowa do działek ul. Żołnierska - właściciel ma wykupione udziały w drodze). Działka w bardzo dobrej lokalizacji, wokół nowej zabudowy jednorodzinnej, w samym centrum miejscowości Karolina. W przeciągu paru minut znajduje się Urząd, Kościół, Szkoła oraz sklep. Dodatkowo działka znajduję się na pograniczu Karoliny i Mińska Mazowieckiego. Do działki doprowadzona jest kanalizacja i wodociąg, istnieje możliwość doprowadzenia do działki gazu i prądu (w drodze wewnętrznej ul. Żołnierska). Wymiary działki to 23,82 szerokość, 65,26 długość. Możliwość podziału na dwie mniejsze działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Idealne połączenie z Warszawą koleją (zaledwie 3 km do stacji PKP w Mińsku Mazowieckim) oraz samochodem (około 50 minut). Działka jest ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Ustalenia szczegółowe 1. Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów w granicach obszaru objętego planem, a położonych w obrębie wsi KAROLINA: 1) Ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych ochroną ze względu na ich wartość przyrodniczą lub kulturową - Ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objęte są: domy drewniane nr: 3,8,13,31,92,99 postulowane do wpisania do rejestru zabytków ze względu na walory historyczne. 2) Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MNu - terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. a) zagospodarowanie terenu położonego w zasięgu oddziaływania linii elektro-energetycznej wysokiego napięcia - pod nadzorem lub w uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym, b) nieprzekraczalna linia zabudowy wg przepisów szczególnych oraz 6,0m od linii rozgraniczającej ewentualne ciągi pieszo-jezdne lub dojazdy wewnętrzne, c) pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów wg ustaleń ogólnych planu - §2 pkt. 2-6 niniejszej uchwały w zakresie dotyczącym funkcji terenu ustalonych lub dopuszczonych niniejszym planem.
czytaj dalej
nr oferty: 136/3992/OGS

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt