wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 999 000
27231 m2
Trzy działki o łącznej powierzchni 27 231 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną W ofercie znajdują się trzy działki o łącznej powierzchni 27 231 m2 określone w księdze wieczystej jako grunty orne. OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych `Trójkąt Przemysłowy` w Kościerzynie zatwierdzonego uchwałą nr LXX/547/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018 r. i jest oznaczona symbolem 13.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018 na wskazanym terenie można budować: - domy jednorodzinne - budynki zamieszkania zbiorowego: o zaspakajające specyficzne potrzeby mieszkaniowe - tj. dom dziecka, dom rencisty, internat, dom akademicki itp. o Związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich - tj. hotel, motel, pensjonaty, itp. o Inne specjalistyczne WARUNKI SZCZEGÓLNE Przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN 110kV, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęta jest strefą ochronną o szerokości 20m z każdej strony co wyklucza budowę infrastruktury na stały pobyt ludzi. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez biegłego na potrzeby wyceny odszkodowania strefa wynosi 5300 m2 i taka została przyjęta do wyceny nieruchomości. W ocenie biegłego strefa ochronna wynosi 10m z każdej strony.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt