wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 215 324
12276 m2
Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 1,2276 m2 na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Cena netto: 1 215 324,00 zł Cena brutto: 1 494 848,52 zł (w tym 23% VAT) Grunt położony w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wynikają z tego następujące korzyści: - możliwość odzyskania 35%-55% nakładów inwestycyjnych, - zwolnienie z podatków od budynków i budowli na okres 5 lat, - bezpłatne połączenie autobusowe z Goleniowa do Parku Przemysłowego, - fundusze UE (na poziomie centralnym i regionalnym), - 24/7, obsługa w Urzędzie Gminy i Miasta Na terenie, ustala się przeznaczenia podstawowe: 1) obiekty produkcyjne, obiekty składowania i magazynowania; 2) obiekty handlu hurtowego; 3) bazy transportowe i przeładunkowe oraz budowlane; 4) centra badawcze, technologiczne i logistyczne; 5) obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii wraz z zabudową towarzyszącą funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy nie przekraczającej 100kW; 6) myjnie samochodowe, stacje paliw; 7) zabudowa administracyjno-socjalna; Dopuszcza się przeznaczenia uzupełniające: 1) obiekty i usługi z zakresu komunikacji; 2) usługi towarzyszące funkcji podstawowej; 3) portiernie; 4) dojazdy o szerokości minimalnej 8 m; 5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 6) miejsca postojowe, parkingi, wiaty przystankowe; 7) zieleń w tym zieleń urządzona wraz z małą architekturą oraz hodowla roślin ozdobnych; 8) zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe oraz cieki wodne i rowy melioracyjne; 9) ciągi piesze, rowerowe i utwardzone place. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów ustala się: 1) wysokość budynków nie większa niż 27 m, 2) wysokość budowli nie większa niż 70 m; 3) liczbę kondygnacji nie większą niż 3; 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 95% powierzchni działki budowlanej; 5) wskaźniki intensywności zabudowy od 0,1 do 2,85; 6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej; 7) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie; 8) obowiązek kształtowania zabudowy zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy. Dopuszczalny procent zabudowy wynosi 95% Port morski w Szczecinie 34 km, port morski w Świnoujściu 74 km. Najbliższa bocznica kolejowa Goleniów 6 km. Najbliższe lotnisko międzynarodowe Goleniów 15 km, Berlin 203 km. Do podanej ceny należy doliczyć Vat. Koszty pośrednictwa pokrywa strona sprzedająca
czytaj dalej
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 683 060
9758 m2
DZIAŁKA w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Oznaczona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, Przedmiotem oferty jest działka o powierzchni 9758 m2 położona w Łozienicy. Działka zlokalizowana jest pod lasem. Przybliżone wymiary działki ok. 41 m x 230 m. Dodatkowo: Istnieje możliwość zakupu działek sąsiadujących o powierzchniach: 8042 m2 oraz 8154 m2 w tej samej cenie. Trzy działki tworzą kompleks działek z wyznaczoną drogą jako część wspólna , w której nabywca każdej z działek zobowiązany jest wykupić odpowiedni udział. Łozienica to prężnie rozbudowująca się i ciągle rozwijająca Goleniowska Strefa Przemysłowa, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Goleniowa oraz ok 15 min jazdy samochodem od Szczecina. Goleniowski Park Przemysłowy to: - 405 ha terenów inwestycyjnych - pełne uzbrojenie, biura na wynajem - specjalna strefa ekonomiczna - plan zagospodarowania przestrzennego (produkcja, składy i magazynowanie) - bezpośredni dostęp z autostrady - możliwość transportu wielkich gabarytów - 32 km od portu morskiego - 15 km od lotniska międzynarodowego SZZ - 204 km od lotniska międzykontynentalnego TXL - 4 km od kolei - bezpłatna komunikacja miejska - Zakład Aktywności Zawodowej - 50 inwestorów krajowych i zagranicznych Przedmiotowa działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Klasa gruntu RVIz. Skorzystaj z okazji. Bądź pierwszy.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt