wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 2 500 000
7 m2
Oferta dla firm poszukujących terenów ze zwolnieniami z podatku na podstawie Uchwały XLIII/411/14 Rady Miejskiej w Łobzie. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, ustala się dla terenu działki nr 1801/14 w obrębie 3 miasta Łobez przeznaczenie pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się realizację jednego mieszkania służbowego dla jednego zakładu o powierzchni użytkowej do 150 m2. Położona jest w północnej części miasta. Nieruchomość nieuzbrojona, posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media. W działce 1801/9 przebiega sieć wodociągowa z ujęcia miejskiego o średnicy 160 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm przebiega w działce 193/2 (na skrzyżowaniu działek 1801/9 i 193/2). Linia energetyczna znajduje się po przeciwnej stronie drogi (ul. Drawskiej). Stacja redukcyjna gazu ziemnego w działce nr 190/2 w odległości około 1000 m. Jest przygotowana dokumentacja i pozwolenie na budowę dotyczące uzbrojenia działki w sieć wodociągową i kanalizacyjną i jako zadanie gminne zostanie wykonane niezwłocznie ponieważ są zabezpieczone fundusze na ten cel. Powierzchnia działki podlega wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.). Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 2 500 000 zł + podatek 23% VAT Aby uzyskać więcej informacji - proponujemy o bezpośredni kontakt.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt