wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 238 140
1134 m2
Nie pobieram wynagrodzenie od strony Kupującej! Do sprzedania działka budowlana nr 4/9 o powierzchni 1134m2 (szerokość: 50,30m, długość: 22,84m) ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi (wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz, składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego). Z uwagi na położenie idealnie nadaje się pod usługi. Działka położona jest w Wielgolesie Duchnowskim, 28,5 km od Warszawy, 13,7 km od Mińska Mazowieckiego. Kursuje autobus liniowy do Warszawy MZK nr 730, ponadto BUS, do stacji PKP Cisie - 1 500m. Media: prąd w drodze, wodociąg w drodze, gaz w drodze. Kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Do działki jest zjazd z drogi krajowej DK92. Ustalenia dla poszczególnych terenów Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej § 10 1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/MN/U. 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, 2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi, 3) wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz , składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego 4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego, 5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej - do 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnacje użytkowe), 6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: a) 3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych, b) 2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 7) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m2, 8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m, 9) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych 10) obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych), b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej, c) powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni. Działka 4/3 o pow. 1167 m2 w cenie 245 070 zł
czytaj dalej
nr oferty: 201/3992/OGS
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 245 070
1167 m2
Nie pobieram wynagrodzenie od strony Kupującej! Do sprzedania działka budowlana nr 4/3 o powierzchni 1167m2 (szerokość: 51,53m, długość: 22,91m) ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi (wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz, składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego). Z uwagi na położenie idealnie nadaje się pod usługi. Działka położona jest w Wielgolesie Duchnowskim, 28,5 km od Warszawy, 13,7 km od Mińska Mazowieckiego. Kursuje autobus liniowy do Warszawy MZK nr 730, ponadto BUS, do stacji PKP Cisie - 1 500m. Kursuje autobus liniowy do Warszawy MZK nr 730, ponadto BUS, do stacji PKP Cisie - 1 500m. Media: prąd w drodze, wodociąg w drodze, gaz w drodze. Kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Do działki jest zjazd z drogi krajowej DK92. Ustalenia dla poszczególnych terenów Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej § 10 1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/MN/U. 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, 2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi, 3) wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz , składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego 4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego, 5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej - do 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnacje użytkowe), 6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: a) 3 m.p./ 100m2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych, b) 2 m.p./ działkę - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 7) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m2, 8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m, 9) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych 10) obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych), b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej, c) powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni. Działka 4/9 o pow. 1134 m2 w cenie 238 140 zł
czytaj dalej
nr oferty: 200/3992/OGS

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt