wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 798 270
3245 m2
Na sprzedaż działka: 4715 m2. Położona w Ostoi powiat Police , gmina Kołbaskowo. Dojazd do działki drogą gminną (na razie są to płyty betonowe). Istnieje uchwalony i obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego - możliwa zabudowa bliźniacza . 1) Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 50%, 4) maksymalna wysokość zabudowy: a) dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m, b) dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m, 5) forma architektoniczna zabudowy: a) zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m, b) zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 0,3 m, c) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 18,0 m, d) kształt bryły budynku: horyzontalny, e) rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą podkątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, f) otwory okienne i drzwiowe: prostokątne, g) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz stosowania wieżyczek, h) elewacje wykończone materiałem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych barwach, 6) kształt dachu stromy: a) dach budynków powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci: 30°-45°, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych, b) dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub jednospadowymi oraz oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m, c) kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach czerwono-brązowym, brązowym lub grafitowym. Wielkość działki, minimalna: a) dla zabudowy wolno stojącej: 0,0600 ha, b) dla zabudowy bliźniaczej: 0,0400 ha, Szerokość frontu działki minimalna: a) dla zabudowy wolno stojącej: 20,0 m, b) dla zabudowy bliźniaczej: 12,0 m, Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia Oferta głównie skierowana do developerów, lub grupy inwestorów chcących z czasem znieść współwłasność. Oferta głównie skierowana do developerów, lub grupy inwestorów chcących z czasem znieść współwłasność.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt