wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 6 419 280
53494 m2
Duża nieruchomość gruntowa położona w Kołbaskowie, przy drodze krajowej nr 13, na trasie na Rosówek. Działka z przeznaczeniem pod transport, stację paliw, przeładunek, logistykę, usługi, magazyny, drobną wytwórczość. Uzbrojenie w drodze. Część nieruchomości o pow. ok. 1,9 ha są to tereny zabudowy usługowej: 1. - maks. pow. zabudowy - 30% - pow. biologicznie czynna - min. 30 % - obowiązuje nasadzenie zieleni 2. budynki usługowe: - maks. 3 kondygnacje - maks. 12 m wysokości - elewacja frontowa maks. 7 m - dach symetryczny, dwuspadowy - zakaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów kontenerowych 3. dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji mieszkalnej wyłącznie na potrzeby własne - maks. 50% pow. funkcji podstawowej - maks. 2 kondygnacje - maks. 10 m wysokości - elewacja frontowa maks. 5 m - dach symetryczny, dwuspadowy, nachylenie 35-45 st. - zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej na parterze budynków usługowych. Część terenu o pow. ok. 1,85 ha przeznaczona jest pod zabudowę usługową i obsługę komunikacji (stacje paliw): - max 50% pow. funkcji podstawowej - pow. biologicznie czynna - min. 25 % - max 3 kondygnacje - max 15 m wysokości - elewacja frontowa maks. 12 m - dach symetryczny, dwuspadowy, nachylenie 35-45 st. - obowiązuje nasadzenie zieleni - obowiązuje sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Część terenu o pow. ok. 1,5 ha to tereny wód śródlądowych - do dalszego użytkowania - zakaz zabudowy rowu melioracyjnego - zakaz lokalizacji nośników reklamowych - zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo - usługowych. Lokalizacja tej nieruchomości jak i jej przeznaczenie sprzyjają prowadzeniu działalności w zakresie stacji paliw, logistyki, związanych z transportem, przeładunek itp. Zapraszam
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt