wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 160 000
1185 m2
Jęczydół - wieś w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Kobylanka, nad Miedwiem, położona przy drodze gminnej z Morzyczyna, ok. 2 km na wschód od Kobylanki (siedziby gminy) i 10 km na zachód od Stargardu (siedziby powiatu). Działka budowlana o powierzchni 1185 m2 położona w drugiej linii zabudowy od drogi główniej w Jęczydole. Dla terenu uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje zabudowę jednorodzinną wolno stojącą. Media: prąd, gaz, kanalizacja, woda - w drodze głównej, na granicy działki. Wypis z MPZP: a) dla istniejącej zabudowy ustala się możliwość: rozbiórki, remontu, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych, b) na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego, c) budynki mieszkalne jednorodzinne należy realizować o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych z drugą w poddaszu użytkowym (wysokość w przedziale 5 ÷ 8,5 m), d) budynki gospodarcze lub garażowe należy realizować o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej, e) na każdej z działek budowlanych: maksymalny udział łącznej powierzchni zabudowy - 25%,- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - 50%. f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, g) zadaszenia budynków mieszkalnych należy realizować: - w formie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35 ÷ 45,- na działkach, których położenie granic w stosunku do pasa drogowego wynosi 80° ÷ 100° główne kalenice dachów należy realizować równolegle do frontu działki, h) ustala się możliwość realizacji funkcji towarzyszącej funkcji podstawowej (miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia do wysokości 2 m i obiekty małej architektury), i) w budynkach mieszkalnych ustala się możliwość lokalizacji usług służących jedynie zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców (handel detaliczny i gastronomia).
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt