wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 1 270 000
21099 m2
Działka o powierzchni ponad 21 000 m2, położonej w gminie Stryków, w miejscowości Dobra Nowiny. W bardzo bliskim sąsiedztwie Strykowa ( 6 km) i Łodzi (17 km). Na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną lub usług komercyjnych. Działka jest nieogrodzona, wjazd na działkę z dwóch stron, obie drogi dojazdowe mają bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Kształt- nieregularny, złożony z 2 prostokątów. Front działki z jednej strony drogi: ok. 68 m, z drugiej strony, południowa część działki w liniach ok. 33 m + 32 m ( w tym 6 m drogi), długość działki ok. 358 m i 261 m. Nieruchomość objęta MPZP znajduje się na terenie z symbolem R. Dla terenu elementarnego R ustala się: 1) przeznaczenie terenów: - uprawy polowe, jako podstawowe przeznaczenie terenu, - zabudowę mieszkaniową zagrodową, wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne, 2) warunki podziału terenów na działki; - dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z regulacji stanu prawnego, których celem nie jest wydzielanie działek budowlanych, - minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku podziału dla użytkowania zgodnego wynosi 3000 m2 , 3) warunki zagospodarowania terenów; - dopuszcza się sytuowanie projektowanej zabudowy zagrodowej, przy łącznym spełnieniu warunków; - lokalizacja jednego siedliska rolnego w ramach jednego gospodarstwa rolnego o minimalnej powierzchni użytków rolnych 1 ha, - na działce wchodzącej w skład przedmiotowego gospodarstwa rolnego, której powierzchnia jest nie mniejsza niż 2500 m2 , a szerokość nie mniejsza niż 25 m, - w pasie 60 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej lub drogi wewnętrznej, - maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni działki , ale łączna powierzchnia zabudowy nie większa niż 1200 m2, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40%, - zakaz ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie lasów (do 100 m) w celu uniknięcia wyizolowania powierzchni leśnych, - dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów drewnianych, w formie żywopłotów lub z siatki metalowej z podmurówkami o maksymalnej wysokości 0,70 m od poziomu terenu; obowiązuje zakaz stosowania półfabrykatów żelbetowych, - dopuszcza się lokalizację stawów realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, położonym na północny wschód od Łodzi, w niedalekiej odległości od największego w Europie, kompleksu leśnego - Lasu Łagiewnickiego (69,85 ha). Lokalizacja w otoczeniu rezerwatu przyrody daje nieocenione możliwości wypoczynku i aktywnego spędzania czasu na szlakach pieszych i trasach rowerowych. Bardzo atrakcyjna lokalizacja jest ciekawą propozycja dla developerów, inwestorów mających zamiar wykorzystać położenie tej nieruchomości oraz jej sąsiedztwo. Budowa domów mieszkalnych wraz z częścią usługową może przyciągnąć wielu chętnych do zakupu. Bliskość do zjazdu na autostradę jest dodatkowym atutem.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt