wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 3 900 000
26000 m2
Na sprzedaż działka w Buniewicach na klifie w pierwszej linii Pow -26000 Na sprzedaż działka w Buniewicach w pierwszej linii zabudowy od brzegu rzeki z pięknymi widokami i dziewiczym terenie zielonym. Działka posiada miejski plan zabudowy który przewiduje 1. Oznaczenie terenu: 5. MU 2. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej, usługowej. Mieszkalnictwo o charakterze willowym i apartamentowym z dopuszczeniem lokalizacji więcej niż 2 mieszkań w budynku, usługi w tym rehabilitacji, turystyki, wypoczynku i rekreacji. Dopuszcza się przeznaczenie części terenów dla ogólnodostępnej zieleni urządzonej oraz dla dróg osiedlowych. 4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1< Warunki urbanistyczne: a< zasady scalania i podziału nieruchomości: - wielkość działki nie mniejsza niż 1000 m2 = wielkość terenu działki ewidencyjnej Nr 1/104 przeznaczonego pod zabudowę uznaje się za zgodną z planem, - szerokość frontu działki nie mniej niż 20 m, - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego zgodnie z istniejącym podziałem lub pod kątem prostym do drogi 02.KDW z dopuszczeniem odchylenia o 100, b< powierzchnia zabudowy do 20>, c< powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50>, d< linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, e< forma zabudowy tarasowa, wolnostojąca, f< mała architektura: - śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów segregacji odpadów, - dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do formy i stylu zabudowy, - dopuszcza się ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem betonowych, g< inne: - rejon lokalizacji stacji transformatorowej zgodnie z rysunkiem planu= dla montażu stacji należy wydzielić działkę o powierzchni nie mniejszej niż 35 m2 = zapewnić do działki drogę dojazdową szerokości 3 m wraz z pasem technicznym do układania kabli SN 20kV i kabli nn 0,4kV szerokości 2 m na podejściu do działki z lokalizacją stacji, - wyznacza się orientacyjny przebieg wewnętrznego ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu - dopuszcza się tymczasowe, sezonowe zagospodarowanie terenu oraz lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z handlem i gastronomią w postaci przekryć namiotowych, pawilonów sprzedaży, urządzeń rozrywkowych = nie dopuszcza się tymczasowych obiektów noclegowych, Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. ------------------------------------------------------------------------ Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt