WYŁĄCZNOŚĆ ODCZAROWANA OD A DO Z | CZĘŚĆ II
PT | 25.05., GODZ. 930 - 1630 | WARSZAWA

OPTYMALIZACJA SPRZEDAŻY
WT | 12.06., GODZ. 930 - 1630 | WARSZAWA

POLECENIA - JAK NA NICH PRACOWAĆ I JAK ICH NIE PALIĆ
PT | 13.07., GODZ. 1300 - 1645 | POZNAŃ

MINIONE WYDARZENIA:

SMARTER TOGETHER | XII KONFERENCJA SIECI PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET
ŚR | 23.05., GODZ. 830 - 1800 | WARSZAWA

GODZINA W BONUSIE
PT | 11.05., GODZ. 1600 - 1700 | WARSZAWA

WYŁĄCZNOŚĆ ODCZAROWANA OD A DO Z | CZĘŚĆ I
CZ | 10.05., GODZ. 930 - 1630 | WARSZAWA